LOOPTIJD: 45 min

AANTAL DEELNEMERS: 10 tot 12

LEEFTIJD: 9 tot 18 jaar

NIVEAU VAN VERTROUWEN: Medium

NIVEAU VAN DEELNAME: High

VOORBEREIDING: No

MATERIALEN: Yes

ONDERWERP: universal


INSTRUCTIES: Geen voorbereiding nodig.

Football3 is een methode om in drie helften te sporten (discussie voor de wedstrijd, voetbalwedstrijd, discussie na de wedstrijd).

1. Introduceer het verschil tussen Football3 en een standaard voetbalspel (speciale regels, drie helften, belang van waarden, rol van bemiddelaar, geen scheidrechter)
2. Pre-match discussie: Stel de regels vast (3-5 speciale regels die maatschappelijke problemen aanpakken, bijv. het vergroten van de betrokkenheid van vrouwen) met beide groepen jongeren; ze moeten het er samen over eens zijn. Verdeel de jongeren in 2 groepen. Teams zijn gemengd geslacht.
3. Start de wedstrijd, die meestal kort is (tussen 10 en 20 minuten). Spelers zijn verantwoordelijk voor hun wedstrijd en voor het naleven van de regels die ze hebben afgesproken. De swerker bewaakt de wedstrijd en grijpt (als bemiddelaar) alleen in als de twee teams het niet eens kunnen worden en een probleem kunnen oplossen.
4. Discussie na de wedstrijd . Spelers reflecteren over hoe ze de regels, het gedrag van de teamspelers, onderling respect, etc).
Meer: https://www.streetfootballworld.org/football3/
https://issuu.com/streetfootballworld/docs/football3_handbook_web_version_engl

MATERIALEN: Bal, veld (bijv. 40 x 20 m of kleiner), twee doelen (of iets dat als doel kan worden gebruikt), wedstrijdblad
OPMERKINGEN, TIPS & TRUCS: 1. Begin met maximaal 3-5 speciale regels, zodat u er later meer kunt toevoegen
2. U kunt een vaste set regels afspreken die verplicht zijn