TRAJANJE: 1000 min

ŠTEVILO UDELEŽENK_CEV: 2

STAROST: 10 do 18 let

STOPNJA ZAUPANJA: High

STOPNJA PARTICIPACIJE: High

PRIPRAVA: No

MATERIALI: No

TEMA: personal development


NAVODILA: Ciljna skupina : mladi z različnimi težavami (finančne, socialne, služba itd.).
Buddy: zavzet prostovoljec, ki pomaga tej mladi osebi, na primer tako, da se z mlado osebo vključi v tedenski mentorski pogovor.

1. Mladinski ulični delavec je prva kontaktna oseba tako za udeležence (primarna ciljna skupina), mlade, kot njihove buddyje;
2. Vsakemu udeležencu dodelimo buddyja – mladega prostovoljca, ki deluje kot kontaktna oseba in zaupnik. Ti kontakti so na voljo tudi ob vikendih.
3. Način in trajanje dela z mlado osebo prilagodimo njegovim_njenim močem in potrebam ter razpoložljivosti buddyja. Potrebna je neka oblika rednih srečanj med udeleženci in njihovimi buddyji.
4. Po potrebi v proces vključimo tudi strokovnjake (lokalne partnerje, socialno-varstvene institucije, mladinske ulične delavce …).

KOMENTARJI, NASVETI & TRIKI: Dober buddy podpira mlade in jim omogoča, da odraščajo na varen in zdrav način. Njegov glavni namen je opolnomočiti mlade in jim dati več podpore z zagotavljanjem visokokakovostne oskrbe, ki je v bližini in hitro na voljo.
Za dobrega buddyja je pomembno, da ji_mu mladinska_i ulična_i delavka_ec zagotovi dobro usposabljanje in podporo.
Usposabljanje se nanaša na potrebne veščine buddyja:
da ni mladinska_i ulična_i delavka_ec, ampak skrben sorodnik; ima sposobnost spodbujanja odlik in oporekanja slabostim; je potrpežljiv_a, zanesljiv_a; ne obsoja; je navdušen_a in pozitiven_na; se zaveda težav, s katerimi se soočajo mladi; je prilagodljiv_a za mentoriranje zvečer in/ali ob vikendih, kadar je to potrebno