LOOPTIJD: 1000 min

AANTAL DEELNEMERS: 2

LEEFTIJD: 10 tot 18 jaar

NIVEAU VAN VERTROUWEN: High

NIVEAU VAN DEELNAME: High

VOORBEREIDING: No

MATERIALEN: No

ONDERWERP: personal development


INSTRUCTIES: Doelgroep : jongeren met verschillende problemen (financieel, sociaal, werkgerelateerd, enz.).
Buddy: een betrokken vrijwilliger die een gekozen jongere bijstaat, bijvoorbeeld door wekelijks een coachingsgesprek met hem_haar aan te gaan.

1. De straathoekwerker is het eerste aanspreekpunt voor zowel de deelnemers (de primaire doelgroep) als hun maatjes.
2. Elke deelnemer krijgt een buddy toegewezen, een jonge vrijwilliger die fungeert als contactpersoon en vertrouwenspersoon. Deze contacten zijn ook beschikbaar in het weekend.
3. De methode en duur van het werken met een jongere worden aangepast aan de sterktes en behoeften van deze persoon en de beschikbaarheid van de buddy. Een vorm van regelmatige ontmoetingen tussen de deelnemers en hun maatjes is noodzakelijk.
4. Waar nodig betrekken we ook professionals in het proces (lokale partners, jeugdzorg, jeugdwerkers, …).

OPMERKINGEN, TIPS & TRUCS: Een goede maatje kan jongeren ondersteunen en hen in staat stellen om op een veilige en gezonde manier op te groeien. Het belangrijkste doel is om jongeren sterker te maken en meer steun te geven door het bieden van hoogwaardige zorg dichtbij en snel beschikbaar.

Het is belangrijk dat buddy's (maatjes) een goede training en ondersteuning krijgen van de werker.
De training staat in het teken van het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en eigenschappen van een buddy:
niet gaan optreden als jeugdhulpverlener maar meer als een betrokken familielid, sterke punten aanmoedigen en zwakke punten uitdagen, geduldig, betrouwbaar, niet-oordelend, enthousiast en positief zijn, zich bewust zijn van de problemen waar jongeren mee te maken hebben, en flexibel genoeg zijn om indien nodig in de avonduren en/of in het weekend kunnen coachen.