DÉLKA: 1000 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 2

VĚK: 10 až 18 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: High

MÍRA PARTICIPACE: High

PŘÍPRAVA: No

MATERIÁL: No

TÉMA: personal development


INSTRUKCE: Cílová skupina: mladí lidé v problémech (finančních, sociálních, pracovních atd.)
Kámoš: odhodlaný a zapálený pro věc; dobrovolník/ice, který dospívajícímu pomáhá, například s ním každý týden vede koučovací rozhovor

1. Streetworker/ka je pro oba účastníky - dospívajícího a jeho kámoše - prvním kontaktem. Primární cílovou skupinou jsou dospívající.
2. Každému účastníkovi je přidělen kámoš - mladý dobrovolník, který je kontaktní osobou a důvěrníkem. Je možné ho kontaktovat i o víkendu.
3. Způsob a délka práce s účastníkem se přizpůsobí jeho silným stránkám, potřebám a dostupnosti kámoše. Mezi účastníky a jejich kámoši je nutná určitá forma pravidelných setkání.
4. Pokud je potřeba, zapojíme do procesu i odborníky (místní partneři, OSPOD nebo další instituce pracující s mladými lidmi, pracovníci s mládeží).

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Dobrý kámoš má podpořit mladé a umožňuje jim projít dospíváním bezpečně a ve zdraví. Jeho hlavním účelem je posílit a podpořit dospívající nabídkou kvalitní pomoci, která je nablízku a rychle dostupná.
Dobrý kámoš sám potřebuje dobře proškolit a mít podporu od streetworkera/ky.
Školení se týká potřebných dovedností kámoše:
- nebýt pracovníkem s mládeží, ale zainteresovanou blízkou osobou
- schopnost podpořit silné stránky a vyzvat k práci se slabými stránkami
- být trpělivý/á
- být spolehlivý/á
- nesoudit
- být nadšený/á a pozitivní
- být si vědom/a problémů, kterým mladí čelí
- být flexibilní, pokud je třeba koučovat ve večerních hodinách a/nebo o víkendech