LOOPTIJD: 45 min

AANTAL DEELNEMERS: 5 tot 15

LEEFTIJD: 12 tot 20 jaar

NIVEAU VAN VERTROUWEN: Medium

NIVEAU VAN DEELNAME: Medium

VOORBEREIDING: Yes

MATERIALEN: Yes

ONDERWERP: inclusion


INSTRUCTIES:
Geef de groep de opdracht om een eenvoudig maar creatief gemeenschappelijk werk te bouwen (bijvoorbeeld: een zo hoog mogelijke toren bouwen) van de verstrekte materialen.
Elke deelnemer heeft een van de twee mogelijke rollen: bouwer of sloper.
Pas op het einde kunnen de deelnemers hun rol aan elkaar onthullen. In werkelijkheid krijgen alle groepsleden de rol van bouwer en wordt niemand echt toegewezen als sloper..

Regels gegeven aan de groep:
Bouwers moeten bouwen en slopers moeten op de minst opvallende manier vernietigen.
Deelnemers kunnen hun rol niet onthullen.
De groep heeft twee taken: een gemeenschappelijk werk bouwen en de verborgen sloperds herkennen.

- Als het gemeenschappelijke werk gedaan is, houdt u een groepsdiscussie.
- In de discussie kunnen de deelnemers hun rol nog steeds niet prijsgeven.
- De straathoekwerkers vragen dan aan de groep: wie denkt dat iemand een vernietiger is, en waarom?
- Degenen die zijn aangewezen, moeten worden tegengehouden als ze zichzelf willen verdedigen.
- Vervolgens worden de groepsleden die niemand hebben gekozen, gevraagd om te praten over de mensen die het doelwit waren van vernietigers.
- Ten slotte wordt aan de beoogde leden gevraagd hoe ze zich voelen en aan het einde onthullen ze allemaal hun ware rol.
- Dan begint een bezinning.

De deelnemers krijgen feedback over wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd, hoe het kan worden voorkomen en er wordt nagedacht over hoe deze situaties in de toekomst kunnen worden aangepakt.

MATERIALEN:
papieren, spullen gevonden op straat, natuurproducten in het bos, de materialen moeten variabel zijn

OPMERKINGEN, TIPS & TRUCS:
Als iemand zegt dat hij denkt dat niemand een vernietiger is, concentreer je dan op hem en laat hem praten over waarom hij dat denkt.

De groepsdiscussie kan erg verhit zijn. Het is het beste om enkele regels vast te stellen voordat het begint.

Als er meer straathoekwerkers beschikbaar zijn, kunnen sommigen van hen zich bij de groep voegen en zich een beetje als een vernietiger gedragen, en dan helpen bij het sturen van de groepsdiscussie.