LOOPTIJD: 1200 tot 4800 min

AANTAL DEELNEMERS: 5 tot 15

LEEFTIJD: 14 tot 29 jaar

NIVEAU VAN VERTROUWEN: Low

NIVEAU VAN DEELNAME: High

VOORBEREIDING: Yes

MATERIALEN: Yes

ONDERWERP: personal development


INSTRUCTIES:
1. Deelnemers moeten een cv en motivatiebrief opstellen en naar een werker sturen aan de hand van een vacature (dat kan echt zijn, bijvoorbeeld een baan voor gemeente of bedrijf, of verzonnen door werker).
2. De werker, in de rol van inlener, nodigt de deelnemers uit voor een sollicitatiegesprek. Na afloop krijgen ze feedback op hun presentatie.
3. Gedurende het hele proces leren ze over arbeidsrecht, werkgewoonten, regels, teamwork en het financiële aspect van het zoeken naar werk (vooraf voorbereid infomateriaal en het verzamelen van relevante online bronnen worden aanbevolen).
4. Elke deelnemer wordt vervolgens ingehuurd voor een baan. Samen met de werker spreken ze elk een taakomschrijving af (wanneer te komen, wat te doen, wat je niet moet doen, veiligheidsmaatregelen, enz.) en verantwoordelijkheden die ze in de loop van een week moeten vervullen.
5. Door aan hun individuele taken te werken, verdienen de deelnemers credits.
6. Na een week kiezen ze wat ze willen kopen met hun verdiende krediet (kleding, telefoon, gitaar... geen alcohol, tabak, enz.)
7. Aan het einde van de activiteit neemt de jongerenwerker de deelnemers mee naar de winkel om met het verdiende geld hun gekozen artikel(en) te kopen.

MATERIALEN:
1. Bureau voor de selectieprocedure
2. Gereedschap en materialen voor de klus (bijvoorbeeld: plastic zakken, handschoenen, etc.)
3. Papier en pennen
4. Geld voor het kopen van de gekozen items (in ons geval was het ongeveer 4 EUR per uur werk)

OPMERKINGEN, TIPS & TRUCS:
In een groep van 10 deelnemers kan één werknemer één-op-één met jongeren praten (wat beter kan zijn voor informatie en het ontwikkelen van relaties), terwijl de tweede met de anderen werkt.