TRAJANJE: 180 min

BROJ SUDIONIKA: 1

DOB: 10 do 29 godina

RAZINA POVJERENJA: Low

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: Yes

TEMA: creative + culture


UPUTE:
1. Sastanak vezan uz dizajn
Zajedno sa svojim kolegama raspravite kako sa sudionicima planirati dizajn slike.
Ponesite kreativne materijale.
Objasnite sudionicima da je zadatak rekreirati zadanu sliku. Nikakve nasilne ili uvredljive poruke i simboli neće se tolerirati.
2. Crtež šablonom
Započnite umjetnost grafitima pomoću šablona kako bi mladi naučili osnove crtanja na papiru.
3. Brainstorming aktivnost
Njihove prijedloge zapišite na plakat, a u drugoj fazi mogu odabrati koja im se od ideja najviše dopada.
4. Dizajniranje završne verzije umjetničkog djela
Učenici stvaraju sliku na temelju ideje koju su odabrali u koraku 3.
Najprije skiciraju a potom koriste adakvatnu paletu boja i završavaju sve detalje.
Nakon što isprezentiraju svoju sliku, međusobno si iznose mišljenja te promiču ispravne povratne informacije.
Vodite računa da povratne informacije ne budu uvredljive, budu usmjerene slici, konstruktivne, daju pozitivna i negativna mišljenja.
5. Odabir najboljeg umjetničkog djela
Dopustite sudionicima da odaberu najbolji rad koji će ga potom preslikati na poster većeg formata.

6. Završna verzija
Sudionici dizajniraju i izrezuju šablone na tvrdoj foliji (foliji za šablone). Zatim kreiraju završnu verziju odabranog rada.
7. Osvrt na cjelokupan proces
Pitajte sudionike kako su se osjećali, što su naučili, koliko su zadovoljni procesom stvaranja i krajnjim rezultatom.

MATERIJALI:
1. Planiranje: papir, plakati, olovke, gumice, škare, magneti, selotejp, bojice itd.
2. Sprej za grafite, folija, tvrda folija za šablone, skalpel za rezanje šablona, papir, plakati, olovke, gumice, škare, magneti, selotejp, bojice itd.
3. Za grafite s tekućom kredom: papir, plakati, olovke, gumice, škare, magneti, selotejp, bojice, kreda u spreju, voda, spužva.

KOMENTARI I SAVJETI:
Pripazite na nekoliko stvari:
Svaki sudionik bi trebao najprije napraviti vlastiti dizajn, a tek kasnije ga predati vama na pregled.
Sprejeve pripremite netom prije početka aktivnosti kako ih sudionici ne bi uzeli prije vremena te nepotrebno šarali.
Jedan od voditelja mora biti uvijek zadužen da nadgleda aktivnost.