DÉLKA: 180 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 1

VĚK: 10 až 29 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Low

MÍRA PARTICIPACE: High

PŘÍPRAVA: Yes

MATERIÁL: Yes

TÉMA: creative + culture


INSTRUKCE:
1. Schůzka - design (návrh)
Ve dvojici se svým spolupracovníkem/icí prodiskutujte, jak nejlépe naplánovat návrh graffiti s účastníky. Přineste materiál potřebný k tvorbě. Řekněte účastníkům, že cílem je společné dílo. Žádná násilná nebo urážlivá sdělení nebo symboly nebudou tolerovány.

2. Kresba pomocí šablony
Nejprve si vyzkoušejte tvorbu graffiti s pomocí šablon na papír, aby si účastníci mohli vše “nacvičit”.

3. Brainstorming
Návrhy budoucího graffiti sepište na velký papír a v druhé fázi je nechte vybrat ten návrh, který se jim nejvíc líbí.

4. Návrh podoby díla
Účastníci/ice vytvoří rozvržení toho, kde bude finální malba umístěna podle návrhu, který vybrali v předchozí fázi (brainstorming).
Pak (každý) nakreslí náčrt - je třeba navrhnout barevnost a zaměřit se na detaily. Poté svůj výtvor prezentují ostatním a navzájem si svá díla okomentují, poskytnou si zpětnou vazbu.
Zpětná vazba nesmí být urážlivá, má být zaměřená na výtvor na papíře a nikoliv na jeho tvůrce, má být konstruktivní a zohlednit pozitivní i negativní stránky díla.

5. Výběr díla
Nyní účastníci vyberou nejlepší nápady a vytvoří společně velký plakát, na který navrhnou konečnou verzi díla.

6. Vytvoření finálního díla
Nyní podle konečného návrhu vystřihnou/vyříznou šablony z tvrdé fólie (fólie na výrobu šablon). S pomocí šablony pak vytvoří graffiti na vybraném místě.

7. Reflexe procesu
Ptejte se jak se cítili, co se naučili, jak byli a jsou s procesem a výsledkem spokojeni.

MATERIÁL, VYBAVENÍ:
1. Plánování: papíry, papír většího formátu, tužky, gumy, pravítka, nůžky, magnety, lepící páska, barevné pastelky atd.
2. Tvorba graffiti:
● Graffiti spreje, fólie, tvrdá fólie na šablony, skalpely na šablonu, papíry, tužky, gumy, pravítka, nůžky, magnety, lepící pásky, barevné pastelky atd.
NEBO
● Na graffiti tekutou křídou: papíry, tužky, gumy, pravítka, nůžky, magnety, lepící pásky, barevné pastelky, křídové spreje na graffiti, voda, mycí houba.

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY:
Mějte na paměti:
Každý účastník by měl nejprve vytvořit návrh na papír, ukázat a prodiskutovat návrh s vámi.
Spreje přineste až těsně před použitím (postupně, tak aby je účastníci nerozebrali a nezačali sprejovat všude okolo).
Při aktivitě je neustále nutný dohled jednoho ze streetworkerů.