DÉLKA: 15 až 30 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 4

VĚK: 10 až 29 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Low

MÍRA PARTICIPACE: Medium

PŘÍPRAVA: No

MATERIÁL: Yes

TÉMA: universal


INSTRUKCE: Křídou nakreslete na zem hřiště ve tvaru čtverce nebo obdélníku a rozdělte ho na čtyři stejné části.
Každý hráč si vybere své hrací pole a začíná s 5 body. Na začátku každého kola jeden z hráčů hodí míč rukou tak, aby se odrazil nejprve na jeho vlastním poli a poté na jednom z polí soupeřů.
Hráči musí jednou nechat míč odrazit ve svém vlastním poli a poté jej kopnout do pole soupeře. Když hráč udělá chybu, ztrácí bod a kolo končí. Hráč, který udělal chybu, začíná nové kolo.
Cílem hry je udržet se ve hře co nejdéle a donutit soupeře k chybám, které je stojí ztrátu bodů. Jakmile hráč udělá 5 chyb, vypadává ze hry.
Hráč ztrácí body, pokud:
a) netrefí míč
b) vykopne míč z hřiště, popř.
c) kopne míč k soupeři příliš agresivně (nebo úmyslně přímo do těla soupeře)

MATERIÁL, VYBAVENÍ: fotbalový míč, křída

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Velikost polí si můžete rozhodnout podle sebe, ale doporučujeme ponechat je dostatečně malá, abyste se vyhnuli silovým kopům (v menších polích nemají smysl). Optimální hřiště je přibližně poloviční než hřiště na volejbal.
Pokud jste nevyznačili čtyři stejné čtverce (dobře funguje i diagonálně rozdělený obdélník), ujistěte se, že hráči po každém kole změní své hrací pole.
Můžete změnit pravidla, aby byla pozitivnější, např. hráč získá body, když udělá něco správně, místo toho, aby body ztrácel, když udělá chybu.