LOOPTIJD: 30 min

AANTAL DEELNEMERS: 5

LEEFTIJD: 10 tot 29 jaar

NIVEAU VAN VERTROUWEN: Medium

NIVEAU VAN DEELNAME: Medium

VOORBEREIDING: No

MATERIALEN: Yes

ONDERWERP: group + communication


INSTRUCTIES: Deze activiteit is gebaseerd op het gebruik van muziek om je gevoelens of meningen te uiten.
● De werker nodigt de deelnemers uit om een lied te kiezen dat uitdrukt:
○ hoe ze zich voelen,
○ hoe hun dag tot nu toe is geweest, of
○ hoe ze het vandaag doen.
● Elke deelnemer heeft dan de mogelijkheid om een nummer op internet te zoeken en het voor de anderen af te spelen, zonder iets over hun emoties te zeggen.
● Andere deelnemers raden hoe de persoon zich voelt en wat ze proberen uit te drukken.
● Wie het goed heeft geraden, mag het volgende nummer kiezen.

MATERIALEN: Bluetooth-luidspreker, telefoon/apparaat voor toegang tot internet
OPMERKINGEN, TIPS & TRUCS: De activiteit kan worden gebruikt om verschillende onderwerpen uit te drukken waarin jongeren op dit moment geïnteresseerd zijn. Het kan je een idee geven van wat er aan de hand is - als er iets belangrijks gebeurt binnen de groep, kunnen deelnemers de liedjes gebruiken om uit te drukken wat ze ervan vinden.
Hun liedkeuze kan andere onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, blootleggen en naar voren brengen.

Deelnemers kunnen de nummers stoppen of ervoor kiezen om niet het hele nummer af te spelen. De werker kan de deelnemers ook instrueren om een korter nummer te kiezen of slechts een deel van het nummer te spelen.

Het kan bemoedigend zijn als de swerker eerst met hun lied begint, om de deelnemers de weg te wijzen.