TRAJANJE: 120 do 420 min

BROJ SUDIONIKA: 5 do 30

DOB: 10 do 29 godina

RAZINA POVJERENJA: Low

RAZINA SUDJELOVANJA: Medium

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: Yes

TEMA: creative + culture


UPUTE:
Postoje dvije opcije kako organizirati graffiti jam. Prvo, mogu se koristiti lokacije/zidovi za legalno crtanje grafita. Drugo, možete koristiti rastezljivu foliju koju omotate između dva stabla ili stupa.

Planiranje događaja:
- Odaberite pravog umjetnika (vršnjak, volonter, crtač grafita)
- Odaberite pravu lokaciju i vrijeme održavanja događaja.
- Nabavite potrebne materijale (kupite sprejeve, foliju, lateks boje, opremu za zaštitu, izradite informativne letke...)
- Promovirajte događaj – licem u lice, na društvenim mrežama, dijeljenjem letaka...

Priprema aktivnosti:
- Obojite zid (ili rastezljivu foliju) lateks bojom i ostavite da se osuši.
- pripremite sve potrebne materijale (papire, pribor za pisanje, zaštitnu opremu, sprejeve, promo materijale...)

Tijek aktivnosti:
- Za vrijeme trajanja događaja, voditelji informiraju sudionike o legalnim i legalnim oblicima grafita (kroz razgovor, dijeljenjem letaka i ostalih promo materijala).
- Obavijestite sudionike o cijelom tijeku događanja. Postavite jednostavna pravila (najprije se crta na papiru, koristite samo jedan sprej, a ne više njih u isto vrijeme – ako želite drugu boju, morate zamijeniti sprej, ne crtajte po tuđim grafitima.).
- Crteži se najprije skiciraju na papir, a tek poslije ih sudionici preslikavaju na zid, odnosno foliju.

Po završetku aktivnosti:
- Zajedno sa sudionicima osvrnite se na cijelu aktivnost (informacije koje su dobili o legalnim i ilegalnim crtanjima grafita, vandalizmu, kako im se svidjela aktivnost...).
- Čišćenje lokacije (ako je riječ o lokaciji gdje je dopušteno crtanje grafita, ostavite grafit na zidu).

MATERIJALI:
1. Lokacija za crtanje grafita, lateks boja i valjak za boju ili rastezljiva folija.
2. Sprejevi
3. Zaštitna oprema – rukavice, maske
4. Papiri i pribor za pisanje
5. Informativni materijali o grafitima i legalnim/ilegalnim lokacijama u vašoj zemlji.
6. Informativni materijali o vašoj organizaciji.

KOMENTARI I SAVJETI:
Graffiti Jam možete organizirati kao samostalan događaj ili kao dio neke druge manifestacije.
Na taj način možete informirati širu javnost o ovoj temi.
Prije no što organizirate sam događaj, provjerite je li crtanje grafita dopušteno u vašoj zemlji.