TRAJANJE: 120 min

BROJ SUDIONIKA: 1 do 15

DOB: 15 godina

RAZINA POVJERENJA: Medium

RAZINA SUDJELOVANJA: Medium

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: No

TEMA: community


UPUTE: 1. Odaberite organizaciju koju biste voljeli posjetiti, provjerite radno vrijeme te zakažite posjetu. Organizaciju mogu birati osobe koje rade s mladima ili sami mladi koji će sudjelovati u aktivnosti.
2. Pripremite pitanja koja ćete postaviti organizaciji:
- Što vas zanima?
- O čemu želite razgovarati?
- Postoji li nešto konkretno što vas zanima?
3. Idite u posjet organizaciji.
4. Osvrnite se na posjet:
- Je li sve išlo po planu?
- Hoćete li ponovo posjetiti organizaciju?
MATERIJALI: Nisu potrebni.
KOMENTARI I SAVJETI: Ovo može biti grupna aktivnost (grupna posjeta organizaciji ili klubu mladih). U tom je slučaju preporučljivo da grupa bude manja kako bi organizacija kvalitetnije odradila prezentaciju. Također, moguće je da samo jedna mlada osoba posjeti organizaciju ukoliko iskaže interes.