TRAJANJE: 60 min

BROJ SUDIONIKA: 10 do 15

DOB: 16 godina

RAZINA POVJERENJA: High

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: No

MATERIJALI: Yes

TEMA:


UPUTE: Svi sudionici sjede oko stola te svaki od njih dobije prazan komad papira, olovku i balon. Bilo bi poželjno da su svi baloni iste boje kako neki od sudionika ne bi mogao zapamtiti boju balona nekog drugog, jer se aktivnost provodi anonimno.
Svaki od sudionika na papir napiše vlastite strahove ili tajne, stavi ga u balon koji potom napuše i zaveže. Sudionici se ne potpisuju na papirić kako bi mogli ostati anonimni te se na taj način lakše suočili sa svojim problemom.
Kada su svi baloni napuhani i spremni, izmiješamo ih te nasumično podijelimo sudionicima. Zatim sudionici, jedan po jedan, probuše balon te čitaju naglas što piše na papiriću, a svi zajedno diskutiraju, dijele svoje mišljenje i rješavaju problem.

MATERIJALI: Baloni, papir, olovka

KOMENTARI I SAVJETI: Poželjno je da su svi baloni u istoj boji.