TRAJANJE: 120 do 150 min

BROJ SUDIONIKA: 5 do 20

DOB: 15 do 25 godina

RAZINA POVJERENJA: Low

RAZINA SUDJELOVANJA: Medium

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: Yes

TEMA:


UPUTE: Radi se o degustaciji hrane i pića kroz šetnju.
Prvi korak: (prije objave događaja)
1. Okupljanje volontera (iz različitih zemalja) koji su zainteresirani za prezentaciju svojih nacionalnih jela. Definirajte koja će se jela pripremati. Jela pripremaju volonteri, a vi im osigurate potrebne sastojke.
2. Definirajte kojom ćete rutom šetati. Poželjno bi bilo stazu prilagoditi svim uzrastima i osobama koje nisu u najboljoj formi. Duljina steze neka bude otprilike 2 km. Kada definirate rutu, odaberite stanice/odmorišta na kojima će se servirati i prezentirati jela.
3. Odredite datum održavanja.

Drugi korak: (objava događaja)

1. Pozivanje sudionika.
2. Koordinacija volontera (kuhara)

Treći korak: (nakon događaja)
1. Evaluacija
2. Prezentacija rezultata lokalnim medijima i široj javnosti; po potrebi dijeljenje recepata.

Ovo je idealna ideja za susret mladog lokalnog stanovništva i volontera, prilika da komuniciraju, razmijene ideje i iskustva, a pritom čine nešto dobro za vlastito zdravlje.

MATERIJALI: Namirnice, tave/posude za kuhanje, salvete, čaše, tanjuri.

KOMENTARI I SAVJETI: Nužna je dobra komunikacija među organizatorima kako bi osoba koja čeka na idućoj stanici/odmorištu na vrijeme bila informirana o dolasku grupe.