TRAJANJE: 60 min

BROJ SUDIONIKA: 10 do 15

DOB: 10 do 14 godina

RAZINA POVJERENJA: Medium

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: No

MATERIJALI: Yes

TEMA: inclusion


UPUTE: U ovoj aktivnosti sudjeluju djeca i djeca s posebnim potrebama. Na ovaj način uče kako podržavati jedni druge, kako biti uključiviji te poticati jednakost. Aktivnost se održava na betonskom igralištu. Djeci damo krede u boji te odredimo temu crteža. Ovisno o dobi djece i razini njihovih smanjenih mogućnosti možete im dati teme poput: tvoja omiljena hrana; kad odrastem želim biti... i slično.

MATERIJALI: Kreda u boji

KOMENTARI I SAVJETI: Ako želite aktivnost podignuti na višu razinu, možete sudionike podijeliti u nekoliko grupa te organizirati natjecanje.