DÉLKA: 60 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 10 až 15

VĚK: 10 až 14 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Medium

MÍRA PARTICIPACE: High

PŘÍPRAVA: No

MATERIÁL: Yes

TÉMA: inclusion


INSTRUKCE: Jedná se o aktivitu při níž se “běžné” děti setkávají s dětmi znevýhodněnými. Při této aktivitě zjistí více o podpoře, začlenění a rovnosti.
Děti vezmeme na betonové hřiště, rozdáme jim křídy a rozdělíme témata na kreslení. Témata vybereme v závislosti na jejich věku a stupni znevýhodnění, například tvé oblíbené jídlo, čím bys rád/a byl/a, až vyrosteš atd.

MATERIÁL, VYBAVENÍ: Barevné křídy

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Aktivitu můžete vylepšit a uspořádat soutěž.