TRAJANJE: 30 do 60 min

BROJ SUDIONIKA: 4 do 8

DOB: 10 do 29 godina

RAZINA POVJERENJA: High

RAZINA SUDJELOVANJA: Medium

PRIPREMA: No

MATERIJALI: Yes

TEMA: group + communication


UPUTE:
1. Ulični radnik s mladima na tlu kredom nacrta rijeku – barem 3 metra široku i barem 3 metra udaljenu od početka do kraja;
2. Sudionike je potrebno podijeliti u grupe.
3. Zadatak je da svaka grupa prijeđe rijeku bez da upadne u vodu, jer su struje u rijeci vrlo jake;
4. Svakoj grupi morate dati nekoliko kartona koje će služiti kao splavi te ih mogu koristiti za prelazak rijeke;
5. Svaki put kada jedan od članova koristi karton, drugi mora stati na njega jer će u suprotnome splav potonuti.

MATERIJALI:
Kreda; komadi kartona (20 x 40 centimetara) ili A4 papir

KOMENTARI I SAVJETI:
Članovima grupe nije dopušteno da klize po kartonu kako bi se pomaknuli.
Ohrabrite timove da ne odustaju ukoliko im ne ide, već da počnu ispočetka i isprobaju neku drugu strategiju.