TRAJANJE: 120 do 720 min

BROJ SUDIONIKA: 4 do 8

DOB: 10 do 18 godina

RAZINA POVJERENJA: Low

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: Yes

TEMA: projects


UPUTE:
1. Osmislite Peddy Paper igru.
Peddy Paper je igra snalaženja u prostoru u kojoj sudionici moraju pješice istražiti određenu lokaciju. Pritom koriste upute (u papirnatom ili digitalnom obliku) kako bi otkrili informacije, kvizove, zadatke, timske fotografije i zagonetke. Svi izazovi povezani su s različitim lokacijama koje usmjeravaju igrače prema sljedećoj fazi aktivnosti.
U prvoj sesiji važno je razgovarati sa grupom koje će osmisliti sam koncept igre. Važno je da odaberu temu koja je relevantna mladima iz lokalne zajednice;
U drugoj sesiji, svi će sudionici zajedno proučiti zadanu temu te kreirati vlastitu Peddy paper igru (pripremiti upute, konkretne informacije, pitanja, kvizove)
2. Isprobajte igru.
3. U trećoj sesiji, pozovite zainteresirane grupe da se okušaju u igri. Zabava je zagarantirana! Na kraju napravite kratku evaluaciju novih saznanja stečenih kroz igru.

MATERIJALI:
Papir, olovke, otpadni materijal, škare, ljepilo, pametni telefon s pristupom internetu (jedan po grupi)

KOMENTARI I SAVJETI:
Tema mora biti zanimljiva mladima, nešto što ih zanima ili nešto o čemu se žele informirati.

U igru možete uključiti i nagrade za najuspješnije grupe.
Idući put u kreiranje igre i smišljanje zadataka uključite neku drugu grupu.