DÉLKA: 120 až 720 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 4 až 8

VĚK: 10 až 18 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Low

MÍRA PARTICIPACE: High

PŘÍPRAVA: Yes

MATERIÁL: Yes

TÉMA: projects


INSTRUKCE:
1. Připravte Stopovanou.
Peddy Paper je orientační aktivita, při které musí hráči pěšky prozkoumat určitou lokalitu za pomoci manuálu s instrukcemi (papírový návod nebo tablet). Cestou zjišťují informace, řeší kvízy, úkoly, hádanky a fotí skupinové fotky. Úkoly jsou navázané na různá místa, která hráče zavedou do další fáze aktivity.
● Na prvním setkání si promluvte se skupinou, která Stopovanou připravuje, a vyberte zaměření aktivity;
● Na druhém setkání téma pořádně proberte a stopovanou připravte (vytvořte manuál s instrukcemi, informace, úkoly, kvízy)
● Zahrajte si Stopovanou.
2. Na závěr společně proberte, k jakým poznatkům jste dospěli.

MATERIÁL, VYBAVENÍ:
Papír, tužky/propisky, nůžky, lepidlo, jeden mobilní telefon s přístupem na internet na skupinu

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY:
Vybrané téma musí být něco, co vaši skupinu zajímá a chtějí se o tom dozvědět více.
Můžete se dohodnout na ceně pro vítěze hry.
Příště se mohou skupiny v připravování hry vystřídat.