TRAJANJE: 60 min

BROJ SUDIONIKA: 2 do 20

DOB: 15 godina

RAZINA POVJERENJA: Medium

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: No

MATERIJALI: Yes

TEMA: creative + culture


UPUTE: Instrumente postavite u krug. Vodite brigu da uključite čim veći broj različitih instrumenata, čak i one za koje nije potrebno predznanje.
1. Pozovite mlade da kreiraju krug na način da zauzmu poziciju pored instrumenta kojeg bi voljeli isprobati
2. Podijelite iskustvo sviranja različitih instrumenata i slušanja glazbe:
- Koje ste instrumente do sada imali prilike svirati?
- Jeste li već sudjelovali na ovakvoj vrsti glazbenog eventa (jam session)?
- Volite li glazbu?
- Kakvu vrstu glazbe slušate?
- Volite li pjevati?
3. Odrediti pravila za sudjelovanje u eventu (primjerice: nema osuđivanja, važno je sudjelovati, surađivati i širiti pozitivnu energiju)
4. Počnite sa jam session-om:
- Jedna osoba počinje s ritmom, a ostali se priključuju na svojim instrumentima.
- Pokušajte osluškivati glazbu, osjetiti raspoloženje te se priključiti ostalima ili dodati nešto svoje.
- Tokom trajanja sesije pokušajte sa različitim tempom, glasnoćom, stilovima, žanrovima... bez da se prethodno dogovarate.
- Sesiju možete završiti nakon 30 minuta ili kad cijela grupa osjeti potrebu.
5. Osvrt:
- Kako vam je bilo?
- Koliko ste bili zadovoljni svojim instrumentom?
- Biste li voljeli probati neki drugi instrument idući put?
- Kako ste se osjećali svirajući u javnosti?

MATERIJALI: Instrumenti (preporuke: mali afrički bubanj, egg shaker, gitara, cajon, možda neki neobičan instrument koji će plijeniti pažnju)
KOMENTARI I SAVJETI: Ukoliko nemate instrumente možete improvizirati i poslužite se onim što imate, recimo pljeskanjem.
Budući da se aktivnost odnosi na sviranje u javnosti, prije početka provjerite jesu li svi suglasni i osjećaju li se ugodno prilikom javnog nastupa.