TRAJANJE: 240 do 480 min

BROJ SUDIONIKA: 4 do 20

DOB: 10 do 18 godina

RAZINA POVJERENJA: Low

RAZINA SUDJELOVANJA: High

PRIPREMA: Yes

MATERIJALI: Yes

TEMA: projects


UPUTE:
1. U prvoj sesiji morate definirati problem u lokalnoj zajednici koji vas muči, detaljnije ćete ga proučiti i osmisliti kampanju za podizanje svijesti o tom problemu;
2. Druga sesija rezervirana je za implementaciju kampanje i osiguravanje potrebnim materijala (primjerice, kreiranje plakata i postavljanje istih na frekventna mjesta u lokalnoj zajednici; pisanje članka za lokalne medije/novine; posjet lokalnom radiju) i, po potrebi, posjet lokalnim vlastima.

MATERIJALI:
Ovisi o vrsti kampanje (primjer: plakati, brošure, markeri, karton, škare...).

KOMENTARI I SAVJETI:
Problem kojem ćete se posvetiti u svojoj kampanji mora biti zaista nešto što vas zabrinjava ili smatrate da nedostaje u lokalnoj zajednici (primjerice: nedostatak mjesta za okupljanje mladih) .