DÉLKA: 300 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 5 až 7

VĚK: 12 až 20 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Medium

MÍRA PARTICIPACE: High

PŘÍPRAVA: No

MATERIÁL: Yes

TÉMA: universal


INSTRUKCE: Dlouhodobý workshop, který vede k tvorbě videoklipu. Celý proces je vázán k určitému sociálnímu tématu. Pokud je to možné, zapojte místního známého hudebníka nebo rappera, který může být pro účastníky vzorem a inspirací.

Základní kroky:
1. Během kontaktní práce na ulici či ve škole mluvte s mladými lidmi o tom, jaké mají záliby např. v muzice, pohledech na aktuální dění apod.
2. Pozvěte je, aby společně se známým místním rapperem natočili hudební video.
3. Během workshopů účastníci společně tvoří texty a hledají vhodnou rapovou hudbu; trénují tanec nebo připravují scénář videa.
4. Poté společně s rapperem klip natočí.
Tematické zaměření tvorby by mělo být účastníkům blízké.

MATERIÁL, VYBAVENÍ: 1. prostor k procvičování (zkušebna)
2. záznamové zařízení, ideálně kvalitní
Vše se dá nicméně zvládnout s dobrým přehrávačem / přenosným bluetooth reprákem a chytrým telefonem.

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Aktivita je pro mladé lidi a dospívající na ulici příležitostí účastnit se pravidelných rapových workshopů, což často vede ke změně chování.

Dobré mít na paměti: Rap má jako dominantní subkultura na mládež velký vliv, který není vždy pozitivní: často zobrazuje ženy jako objekty chtíče, oslavuje kriminalitu a propaguje nedosažitelné značkové oblečení.