DÉLKA: 20 až 180 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 1 až 15

VĚK: 15 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Low

MÍRA PARTICIPACE: Medium

PŘÍPRAVA: No

MATERIÁL: Yes

TÉMA: creative + culture


INSTRUKCE: Rozložte materiály: barevný papír (formát A4), barevné fixy, pastelky, nůžky, pravítka, gumy, samolepky atd.

Vezměte papír A4 a vytvořte pozitivní zprávu pro komunitu. Plakát vytvoříte takto:
1. Delší stranu papíru A4 na spodní části vždy po 4 cm rozstřihněte. Výsledkem by měla být “chapadla”, na která budete psát pozitivní zprávy.
2. Vymyslete něco pozitivního, co bude hlavním sdělením plakátu, a napište to doprostřed papíru A4.
3. Menší dílčí zprávy napište na “chapadla”.
4. Rozmístěte plakáty na různá místa v okolí/in the community.

MATERIÁL, VYBAVENÍ: barevný papír (formát A4), barevné fixy, pastelky, nůžky, pravítka, gumy, lepící pásky, samolepky
POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Ujistěte se, že zpráva nikomu nepřipadá násilná a urážlivá, a že propaguje něco pozitivního.
Příklad hlavního sdělení: „Mějte se krásně a usmívejte se.“ Na chapadla můžete umístit různé nálepky s emotikony, které si lidé mohou odtrhnout a vzít s sebou.