DÉLKA: 60 min

POČET ÚČASTNÍKŮ/IC: 1 až 5

VĚK: 15 až 18 let

ÚROVEŇ DŮVĚRY: Low

MÍRA PARTICIPACE: Medium

PŘÍPRAVA: Yes

MATERIÁL: Yes

TÉMA: universal


INSTRUKCE: Vytvořte obrovský lapač snů a pověste jej před místní učiliště nebo střední školu. Na lapači snů by měla viset otázka s prázdnými papíry, kam mohou mladí lidé napsat své odpovědi. Například: “Jaká je vaše vysněná země?” Jakmile mladí lidé uvidí lapač snů a přijdou blíž, aby zjistili o co jde, dejte se s nimi do řeči a zapojte je do aktivity.

MATERIÁL, VYBAVENÍ:
1. Obrovský lapač snů nebo jakýkoliv jiný atraktivní (nejlépe obrovský) objekt.
2. Papíry a tužky.

POZNÁMKY, TIPY & TRIKY: Otázka by měla být jednoduchá, nic hlubokého, nejdůležitější je upoutat pozornost a zahájit konverzaci.